life goals- green card

När jag var yngre och gick i skolan fick jag ett tips som fick mig mer studiemotiverad: gör en lista på det du vill uppnå i livet. Varje gång jag inte kände mig så motiverad eller hade brist på inspiration läste jag igenom min lista och kompletterade ibland. Många utav målen handlar om livslånga mål, ett annat var att ta grönt i golf innan jag fyllt 25. Detta är ett mål jag satte upp någon gång under högstadiet och efter gådsagens uppspel blev jag i dag  godkänd och börjar med ett hcp på 54. Samma härliga känsla varje gång jag kan stryka något ur den listan.