dolda tillgångar

Tänk att vissa människor inte tycker att alla människor har samma värde. För mig är det att backa tillbaka i tiden,  långt bort ifrån min verlighet. Men tyvärr har inte alla alltid haft samma värde. Färgade personer hade inte samma rättigheter som vita. De fick bland annat sitta längst bak i bussarna och använda speciella toaletter.
 
Dolda Tillgångar är en verklighetsbaserad film där man får en inblick om hur det kan bli om inte alla människor får ett lika värde. Också hur fint det kan bli i processen att bryta ett mönster i jakten på allas lika värde, ännu en gång vinner kunskapen!